Rekrutacja do badania

Grupy wiekowe

Kolonoskopia w ramach programu badań przesiewowych skierowane jest dla osób z poniższych grup wiekowych, które nie miały w ostatnich 10 latach wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach NFZ lub badań przesiewowych:

  • 50-65 lat – bez ograniczeń.
  • 40-49 lat – jeżeli w najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dzieci) zdiagnozowano raka jelita grubego.
  • 25-40 lat – posiadający zaświadczenie z poradni genetycznej o przynależności do rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością).

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.