Rekrutacja do badania

Grupy wiekowe

Kolonoskopia w ramach programu badań przesiewowych skierowane jest dla osób z poniższych grup wiekowych, które nie miały w ostatnich 10 latach wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach NFZ lub badań przesiewowych:

  • 50-65 lat – bez ograniczeń.
  • 40-49 lat – jeżeli w najbliższej rodzinie (rodzice, rodzeństwo, dzieci) zdiagnozowano raka jelita grubego.
  • 25-40 lat – posiadający zaświadczenie z poradni genetycznej o przynależności do rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością).