Rejestracja

Czy ktoś w najbliższej rodzinie choruje na raka jelita grubego?*

Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną (posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności)?*

Jak dowiedział/dowiedziała się Pan/Pani o badaniu?*

Szczegółowe informacje zamieszczone są w klauzuli informacyjnej.