Rak jelita grubego

Objawy, zachorowalność, statystyki

Rocznie na tę chorobę zapada 19 na 100 000 kobiet i 29 na 100 000 mężczyzn. Jest bardzo niebezpieczny, gdyż  jego rozwój często przebiega bezobjawowo, a pacjent nie zdaje sobie sprawy, że jest chory. Wczesne wykrycie nowotworu umożliwia wczesne rozpoczęcie leczenia i powrót do zdrowia. Podstawą rozpoznania choroby jest badanie kolonoskopowe z ewentualnym  pobraniem wycinków do badania histopatologicznego celem weryfikacji charakteru zmiany.

 

Tak duża zachorowalność i liczba zgonów spowodowana jest brakiem świadomości wśród społeczeństwa o badaniach profilaktycznych raka jelita grubego czyli o konieczności wykonywania badań kolonoskopowych profilaktycznie. Brak świadomości, obawa przed bólem i poczucie braku intymności, odległość do ośrodka przeprowadzającego badania  podczas badania to najczęściej wymieniane powody nie zgłaszania się na badania. W związku z tym w ramach programu każdy pacjent, który zgłosi się na badanie kolonoskopowe będzie mógł skorzystać z pełnego znieczulenia (analgosedacji). Jest to znieczulenie dożylne, krótkotrwałe przy którym pacjent nie odczuwa bólu ani dyskomfortu podczas badania. Znieczulenie jest podawane po uprzednim wywiadzie anestezjologicznym.

Nowotwory jelita grubego zależne są od wielu czynników, w tym od sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, palenia papierosów itd. Za grupę szczególnego ryzyka uznaje się osoby, które w rodzinie miały przypadki takich zachorowań. Ryzyko zachorowania zwiększa się po 50. roku życia, dlatego zaleca się, aby każdy pacjent po 50. roku życia przeprowadzał takie badanie przynajmniej raz na 10 lat, a w grupie ryzyka – raz na 5 lat.

 

Najczęstszymi objawami, które powinny nas zaniepokoić są:

– krew w stolcu,

– bóle podbrzusza lub całego brzucha,

– zaparcia lub biegunki,

– nietrzymanie gazów lub stolca,

– zmiana w kształcie i rozmiarach stolca-szczególnie gdy pojawia się ołówkowe stolce (długie i cienkie),

– utrata apetytu,

– utrata masy ciała,

– osłabienie i anemia.

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.