Rak jelita grubego

Grupy ryzyka

Do czynników ryzyka wystąpienia raka jelita grubego należą:

– wystąpienie raka jelita grubego w rodzinie,

– wystąpienie choroby Leśniewskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia  jelita,

– otyłość,

– zła dieta, szczególnie bogata w tłuszcze,

– palenie papierosów,

– spożywanie w nadmiarze alkoholu,

– mała aktywność fizyczna,

– wiek powyżej 50 lat.

 

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.