Kolonoskopia

Znieczulenie do badania

Rekomenduje się by badanie kolonoskopowe przeprowadzić w znieczuleniu tzw. analgosedacji, które polega na podaniu dożylnie środków przeciwbólowych i nasennych. Jest to bardzo bezpieczne znieczuleniu przeprowadzone bez intubacji, na własnych oddechu pacjenta. Pacjent śpi i dzięki temu  nie odczuwa bólu czy stresu w związku z brakiem intymności podczas badania. Lekarz natomiast ma możliwość przeprowadzenie dokładnego, rzetelnego badania.

Do znieczulenia pacjent musi mieć wykonane badania analityczne, które nie mogą być starsze niż 2 tygodnie. Badania, które należy przedłożyć przed znieczuleniem to:

– grupa krwi (potwierdzona przez dwóch analityków),

– morfologia pełna,

– elektrolity (sód i potas),

– glukoza na czczo,

– APTT/INR,

– antygen Hbs,

– EKG spoczynkowe dla osób, które nie leczą się kardiologicznie.

Powyższe badania są refundowane w ramach programu. Wystarczy zgłosić się do placówki Centrum Medycznego Skopia od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-12:00 oraz w soboty od 8:00-12:00.

Osoby, które leczą się endokrynologicznie muszą wykonać dodatkowo badanie TSH. Osoby leczące się kardiologicznie powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza specjalisty pozwalające na przeprowadzenie badania w znieczuleniu.

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.