Kolonoskopia

Jak się przygotować do badania

Zależnie od pory dnia w której odbywa się badanie, trzeba odpowiednio się przygotować:

Przygotowanie do badania kolonoskopowego w godzinach DOPOŁUDNIOWYCH.

Przygotowanie do badania kolonoskopowego w godzinach POPOŁUDNIOWYCH.

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.