Umów się na kolonoskopię!

Umów się na kolonoskopię!

Od kwietnia 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Umów się na kolonoskopię – 20 minut, które ratuje życie”, nr  projektu RPMP.08.06.02-12-0260/18, umowa o dofinansowanie nr RPMP.08.06.02-12-0260/18-00, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości oraz zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopowe, a tym samym radykalne zmniejszenie zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego na terenie powiatów: nowotarski, tatrzański i gorlicki.

Badania kolonoskopowe  są jedynym rzetelnie oceniającym stan naszych jelit badaniem. 

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2019 do marca 2021 roku.

Na badania może zgłosić się osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się w powiecie nowotarskim, tatrzańskim lub gorlickim

  • w wieku 50-65 lat bez ograniczeń,
  • w wieku 40-49 lat posiadająca krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25-39 lat posiadająca zaświadczenie z poradni genetycznej o przynależności do rodziny HNPCC (rodzinnego raka jelita grubego niezwiązanego z polipowatością), która nie maiła wykonywanego badania kolonoskopowego w ostatnich 10 latach w ramach NFZ lub badań przesiewowych.

Wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Instytucje finansujące badania, które są niezbędne do skorzystania z programu oraz świadoma zgoda na badanie, a w przypadku decyzji o badaniu w znieczuleniu dożylnym również zgoda na znieczulenie.

Nie są potrzebne skierowania na kolonoskopię. Kwalifikacja do badania zostaje przeprowadzona przez lekarza na podstawie wypełnionej ankiety przed badaniem. Ankieta jest dostępna m.in. na portalu bezbolesnakolonoskopia.pl

Badania będą wykonywane w pracowni endoskopii GASTROMED H.Chodurski w Zakopanym (badania w znieczuleniu miejscowym) oraz w CM Skopia w Krakowie (badania w znieczuleniu dożylnym-analgosedacja).

Znieczulenie dożylne-analosedacja to krótkotrwałe znieczulenie polegające na jednoczesnym  podaniu środków uspakajających i nasennych oraz leków przeciwbólowych na czas trwania badania.

Inne aktualności

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.