Program bezbolesnych badań kolonoskopowych

Program bezbolesnych badań kolonoskopowych

Program bezbolesnych badań kolonoskopowych jest realizowany dzięki dotacjom z Funduszy Małopolskich wspierających realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Celem programu jest radykalne zmniejszenie zachorowań i zgonów z powodu  raka jelita grubego w Polsce. Program będzie realizowany od czerwca 2017 do maja 2019r. w Centrum Medycznym Skopia w Krakowie przy ul. J. Conrada 79

W ramach realizacji  programu zapraszamy na badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego.

Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga jakiegokolwiek skierowania od lekarza rodzinnego.

Program dedykowany jest pacjentom z Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ,,białych plam”  czyli powiatów, w których jest najmniejsza zgłaszalność na badania kolonoskopowe.

Pacjenci mieszkający poza Krakowem  będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Każdy pacjent, który zgłosi się do badania otrzyma bezpłatnie środek przeczyszczający-przygotowujący do badania kolonoskopowego.

Osoby niepełnosprawne chcące wziąć udział w programie będą miały zapewniony specjalistyczny transport (dotyczy 1% badanych w programie).

Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie ankiet i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji projektu.

Inne aktualności

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.