Program bezbolesnych badań kolonoskopowych

Program bezbolesnych badań kolonoskopowych

Program bezbolesnych badań kolonoskopowych jest realizowany dzięki dotacjom z Funduszy Małopolskich wspierających realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Celem programu jest radykalne zmniejszenie zachorowań i zgonów z powodu  raka jelita grubego w Polsce. Program będzie realizowany od czerwca 2017 do maja 2019r. w Centrum Medycznym Skopia w Krakowie przy ul. J. Conrada 79

W ramach realizacji  programu zapraszamy na badania kolonoskopowe w pełnym znieczuleniu mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego.

Udział w programie jest bezpłatny i nie wymaga jakiegokolwiek skierowania od lekarza rodzinnego.

Program dedykowany jest pacjentom z Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ,,białych plam”  czyli powiatów, w których jest najmniejsza zgłaszalność na badania kolonoskopowe.

Pacjenci mieszkający poza Krakowem  będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Każdy pacjent, który zgłosi się do badania otrzyma bezpłatnie środek przeczyszczający-przygotowujący do badania kolonoskopowego.

Osoby niepełnosprawne chcące wziąć udział w programie będą miały zapewniony specjalistyczny transport (dotyczy 1% badanych w programie).

Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie ankiet i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji projektu.

Inne aktualności