Światowy Dzień Serca

Światowy Dzień Serca

Tłumy z Krakowa i okolic pojawiły się w niedzielę na Rynku Głównym podczas obchodów Światowego Dnia Serca. I chociaż wiodącym tematem były choroby układu krążenia, wiele z osób zainteresowała możliwość skorzystania z bezbolesnych badań kolonoskopowych w ramach profilaktyki raka jelita grubego. Co wyjątkowo nas cieszy, znaczny ich odsetek stanowiły osoby starsze, a więc należące do grupy ryzyka.

Inne aktualności

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.