Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Publikujemy kolejną listę najczęściej zadawanych pytań przez osoby zainteresowane wykonaniem bezbolesnych badań kolonoskopowych w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do programu?
Na badanie mogą zgłosić się osoby mieszkające w województwie małopolskim, które w przeciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego badania kolonoskopowego oraz które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu. Ostateczną kwalifikację do badania i znieczulenia przeprowadza lekarz tuż przed badaniem po przeprowadzonym wywiadzie o aktualnym stanie zdrowia.

Czy mogę dostać zwolnienie lekarskie?
Tak, oczywiście. W razie takiej potrzeby lekarz wypisuje zwolnienie L-4.

Czy lekarze są doświadczeni?
Lekarze przeprowadzający badanie to certyfikowani i doświadczeni specjaliści.  Nie bez znaczenia jest także wysokiej klasy sprzęt endoskopowy służący do przeprowadzenia badania.

Jaki jest przebieg badania?
Pacjent leży na lewym boku (w trakcie badania pozycja może się zmieniać – na plecy lub prawy bok), odbyt jest znieczulany żelem lignokainowym lub w przypadku badania w znieczuleniu ogólnym, smarowany żelem wodnym, oba ułatwiają przesuwanie się instrumentu w jelicie. Instrument zostaje wprowadzony przez odbyt, wtedy zaczyna się pompowanie powietrza lub dwutlenku węgla (CM Skopia), najpierw instrument zostaje wprowadzony do kątnicy, czyli początkowego odcinka jelita grubego, gdzie jelito cienkie łączy się z grubym, często udaje się ocenić jeszcze końcowy odcinek jelita krętego przez intubację zastawki Bauhina między jelitem cienkim i grubym. Wracając oceniamy jelito kolejny raz. W trakcie badania mogą zostać pobrane wycinki do badania histopatologicznego lub usunięte zmiany polipowate.

Które leki mam odstawić?
Przed badaniem należy odstawić leki rozrzedzające krew oraz doustne leki hipoglikemizujące (p/w cukrzycowe), dokonywane jest to pod kontrolą lekarza rodzinnego/prowadzącego leczenie, nigdy bez wiedzy lekarza.

Czy na pewno trzeba pić tyle wody?
Dobre oczyszczenie jelita jest podstawą, która umożliwia dokładną ocenę jelita, przed przygotowaniem pacjent musi dobrze nawodnić organizm, żeby następnie dobrze przygotować się do badania, czyli wypić płyny osmotycznie czynne (Fortrans, Moviprep), powodujące biegunkę, popijając je dużą ilością wody niegazowanej, ważnym elementem jest woda, która powinna być wysokozmineralizowana, ale bez gazu.

Jaka jest różnica pomiędzy znieczuleniem ogólnym a miejscowym?
Znieczulenie ogólne, które stosowane jest przy badaniu kolonoskopowym, to tzw. analgosedacja, czyli płytkie i krótkotrwałe znieczulenie. Polega na jednoczesnym podaniu dożylnie leków nasennych i uspokajających. Jest to bardzo bezpieczne znieczulenie. Znieczulenie miejscowe polega na posmarowaniu okolic odbytu żelem znieczulającym.

Znieczulenie ogólne budzi moje obawy. Czy istnieje ryzyko niewybudzenia się po badaniu?
Znieczulenie stosowane przy badaniu kolonoskopowym jest bezpieczne, płytkie i krótkotrwałe.

Czy można prowadzić samochód po badaniu?
Nie należy prowadzić pojazdów minimum 12 godzin po znieczuleniu.

Czy muszę przyjść na badanie z osobą towarzyszącą?
Zalecamy zgłosić się na badanie z osobą towarzyszącą.

Inne aktualności

Projekt spełnia standardy dostępności: osobom z niepełnosprawnościami zapewnia się, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do funduszy europejskich w zakresie: udziału, użytkowania, zrozumienia, komunikowania się, skorzystania z efektów projektu.

Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia dostosowane są do przyjęcia osób z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniamy również dostęp osobom z innymi niepełnosprawnościami, osoby chcące skorzystać z projektu proszone są o zgłaszanie konieczności zapewnienia udogodnień.